nadpis_profil
panorama

Firma vznikla v roku 1991 a začala podnikať s 1 autobusom. Momentálne disponuje 14 autobusmi, s ktorými zabezpečuje prepravu do všetkých kútov Európy.

V roku 2001 začala firma zabezpečovať pravidelnú prepravu cestujúcich na linke:

V priebehu ďalších rokov sme začali uskutočňovať ďalšiu pravidelnú prepravu, a to:

Firma zabezpečuje kompletný servis v oblasti prepravy osôb, a to moderným vozovým parkom:

Radi ponúkneme naše služby v doprave aj Vám.
Veľa šťastných kilometrov na cestách Vám praje SLIVTOUR.

ticket