nadpis_praca

Prijmeme vodičov s vodičským oprávnením skupiny D.

Požiadavky:

Žiadosť a životopis posielajte na slivtour@slivtour.sk