text middle

temp_01

viac

info

• Informácie o autobusových linkách a cenách cestovného poskytujeme na tel. čísle: +421 54 472 72 74,
len cez pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod.

• Informácie a objednávky o nepravidelnej vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy
získate na tel. čísle: +421 907 629 010.

buses

tourismo setra zlata setra biela iveco 01 mercedes amg iveco 02

viac