Pozor zmena článku tarify diaľkovej dopravy č. 2.2.3. Nárok na prepravu za osobitné cestovné!!!

Od 1.-31.8.2019 sa študentom (15-26 rokov), ktorí sa preukážu platným preukazom oprávňujúcim získať zľavu z cestovného, zľava z cestovného poskytovať nebude!!!
text middle

temp_01

viac

tourismo setra zlata setra biela iveco 01 mercedes amg iveco 02

viac